Az érvényben lévő rendeleteknek megfelelően üzleti utazók mellett védettségi igazolással érkező vendégeket is fogadunk.

Üzleti utazás:

  1. Normál foglalási felületünkön foglaljanak szállás
  2. Kérjük a megjegyzés rovatba írják oda “üzleti”
  3. E-mailben elküldjük az alábbi nyilatkozatot, melyet kérjük személyenként aláírva lepecsételve és scannelve küldjenek vissza a részünkre.
  4. A vendégház megszokott szolgáltatásokkal várja Önöket!

NYILATKOZAT[1]

(a „Védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a személyes tartózkodásról)

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy 2021. ………………….(hónap, nap) és 2021. ……………(hónap,nap) között az itt megnevezett személya vállalkozásunkmegbízásábólüzleti célból / gazdasági célból / oktatási célból[2] tartózkodik a PÁSKOM Cottage panzióban.

 

A vállalkozás/egyéni vállalkozó adatai, amely érdekében az utazás történik:

Társas vállalkozás neve:………………………………………………………………………………………………

székhelye: …………………………………………………………………………………………………………….

cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………………………………….

adószáma: ………………………………………………………………………………………………………….

képviselő neve: ………………………………………………………………………………………………….

vagy

Egyéni vállalkozó adatai:

neve: ………………………………………………………………………………………………………………….

székhelye: ………………………………………………………………………………………………………….

nyilvántartási száma: …………………………………………………………………………………………

adószáma: …………………………………………………………………………………………………………

 

Az utazás kapcsán kifejtett üzleti tevékenység rövid leírása: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Az utazó/ kiküldött személyes adatai:

Név:………………………………………………………………………………………………………………

Lakcím:………………………………………………………………………………………………………..

Személyi Igazolványszáma:…………………………………………………………………………

Milyen minőségben képviseli a vállalkozást / vállalkozót: alkalmazott / megbízott /törvényes képviselő. 2,[3]

 

……………………………………………. ……………………………….…….…

dátum képviselő aláírása

 

TÁJÉKOZATÓ

az üzleti, gazdasági, oktatási célú tartózkodásról

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása megengedett.

A fentiek értelmében csak olyan vendégek tartózkodhatnak a szálláshelyen, akik tartózkodásának célja üzleti, gazdasági, oktatási cél. A vendégnek ezt a szálláshely részére igazolnia is kell.

Mindezek alapján a szálláshelyen a vendéggel együtt akkor tartózkodhat a hozzátartozója is, amennyiben a hozzátartozó esetében is igazolható a tartózkodás üzleti, gazdasági, oktatási célja.

Mi minősülhet üzleti, gazdasági célnak?

Az üzleti, gazdasági célú utazás tekintetében felmerülhet a kérdés, hogy mi minősül ténylegesen üzleti, gazdasági célnak.E tekintetben a Rendelet nem tartalmaz szabályokat, ugyanakkor e fogalmakról más jogszabályok rendelkeznek.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény) 3. § 10. pontja szerint hivatali, üzleti célú utazásnak minősül „a magánszemély jövedelmének megszerzése, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás – a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével -, ideértve különösen a kiküldetés vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében más munkáltatónál történő munkavégzés miatt szükséges utazást…”

Ugyancsak az SZJA törvényben olvashatjuk a gazdasági tevékenység meghatározását is, amely szerint gazdasági tevékenységnek a tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása minősül, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.

A gazdasági tevékenységről nemcsak az SZJA törvény, hanem az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) is szól, amelynek 6. § (1) bekezdése az SZJA törvénnyel megegyezően határozza meg, hogy mi tekinthető gazdasági tevékenységnek. Az ÁFA törvény 6. § (2) bekezdése szerint pedig gazdasági tevékenység körébe tartozik különösen a termelésre, forgalmazásra irányuló ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi tevékenység, valamint az egyéb szolgáltatói tevékenység, ideértve a szellemi szabadfoglalkozásként folytatott tevékenységeket is.

 

A fenti fogalommeghatározásokat alapul véve az utazás üzleti vagy gazdasági jellegének értékelésekor célszerű aszerint mérlegelni, hogy az utazás a gazdasági vállalkozás vagy egyéb jogalany vállalkozási tevékenységéhez, haszon- vagy jövedelemszerzése érdekében történik-e, illetve azzal összefüggésben áll-e.

[1]Nyilatkozatot kiküldött személyenként szükséges megtenni!

[2]Megfelelő rész aláhúzni!

[3]Az aláírási címpéldányt kérjük a nyilatkozathoz csatolni!

 

Vegye fel a kapcsolatot Velünk!
ÜZEMELTETŐ

GASZTRO-99 Kft.

Számlaszám:

TAKARÉKBANK (58100082-10013209)

IBAN: HU73 5810 0082 1001 3209 0000 0000 – SWIFT: TAKBHUHB

Bejelentkezés / Távozás

Érkezés nap 15 órától

Távozás nap 11 óráig

Elérhetőségek

8136 Lajoskomárom, Ozorai utca (3781 Hrsz)

Telephone: +36 30 4003 450

Foglalással kapcsolatos információ és segítség:

(H-P 8:00 – 15:00 óra): +36 30 362 1194

Telefon: +36 30 362 1194
8136, Lajoskomárom, Ozorai utca (3772/2 Hrsz)
NTAK nyilvántartási szám: PA21000078